خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
۹۵/۰۴/۰۷ ۱۰:۱۴
شناسه خبر : 19440

از فیش های نجومی بانکی ها تا توهین معاون بانک ملت به ارباب رجوع

شنیده ها حاکی از آن است مشتریان یکی از شعبات این بانک بعد از حضور در پیش رئیس از کارکنان بانک بخاطر عدم رعایت نوبت مشتریان شکایت می کند. گویا معاون شعبه بانک در اوج بی احترامی با استفاده از کلمات رکیک به مشتری آن شعبه توهین می نماید که باعث اعتراض سایر ارباب رجوعان ...

100873574543

شنیده ها حاکی از آن است مشتریان یکی از شعبات این بانک بعد از حضور در پیش رئیس از کارکنان بانک بخاطر عدم رعایت نوبت مشتریان شکایت می کند.

گویا معاون شعبه بانک در اوج بی احترامی با استفاده از کلمات رکیک به مشتری آن شعبه توهین می نماید که باعث اعتراض سایر ارباب رجوعان می شود.

این امر در حالی است که در اکثر اداره جات شهرستان پارس آباد چنین مسائلی رخ می دهد و ضعف نظارت مسئولین سرزده موجب اینگونه رفتارها می شود همچنین مسئولین نیز باید بدانند خادم ملت هستند.

حال جای سئوال دارد در مملکتی که شان همه مسئولین به خدمت به مردم است اینگونه برخورد صحیح است یا خیر ؟