خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
۹۶/۱۲/۱۱ ۱۴:۱۶
شناسه خبر : 29703

دست گل جدید شهردار و شورای شهر پارس آباد!

بهروز دارای سه سر عائله چند ماهی بود که با هزار امید و آرزو در شهرداری مشغول به کار شده بود و از میان زباله ها نان حلال خانواده خود را جستجو میکرد اما شهردار و شورای شهر پارس آباد برای اشتغال  افراد سفارشی بهروز و بهروزها را از کار بیکار کردند تا پرشیا سواران ...

بهروز دارای سه سر عائله چند ماهی بود که با هزار امید و آرزو در شهرداری مشغول به کار شده بود و از میان زباله ها نان حلال خانواده خود را جستجو میکرد اما شهردار و شورای شهر پارس آباد برای اشتغال  افراد سفارشی بهروز و بهروزها را از کار بیکار کردند تا پرشیا سواران بنام کارگر خدماتی جذب شوند!

بهروز پس از مدتها رفت و آمد در شهرداری و التماس به شورای شهر موفق به بازگشت نشد و امروز یک چرخ دستی تهیه کرده و کفاشی می کند و بجای او یک پرشیا سوار سفارشی در کارگاه تولید مصالح شهرداری دور از چشم مردم ادعای مهندسی می کند.

تبریک به رئیس شورای شهر پارس آباد که خود را ساکن زیرنهرتراب معرفی و آرای خود را از همان منطقه میداند تبریک به شهردار، تبریک به همه اعضای شورای شهر که حتی با این کار مخالف هم بوده باشند، آنها اگر نمی توانستند دم عیدی مانع از این تبعیض بشوند بنظر من باید استعفاء می دادند به جای تمکین!

اینجا آخرالزمان است روز مرگ انسانیت همین امروز است بهروز جان همه ما را ببخش بخاطر انتخاب های اشتباهمان