۱۳:۱۵:۱۲ - چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶
شهرستان پارس آباد، روی گُسَل تغییرات مدیران!
دلیل شتاب زدگی و تغییرات زود هنگام چیست؟ کدام یک از آقایان از سوی مردم و کنشگران مدنی و فعالان سیاسی به چالش کشیده شده اند، کدام مرجع نظارتی بر عملکرد این بزرگوران در خصوص کم کاری و ضعف در حیطه ی کاریشان، بعنوان امانتدار و ناظر بر عملکرد زیر مجوعه ی خود شفاف سازی نموده و با مردم در میان گذاشته اند؟ کدامین دستاوردهای چشمگیر و مقبول مردم، در سبقه ی مسئولیتشان برای مردم خطه ی همیشه در صحنه پارس آباد ملموس بوده؟

ارس رسا – سلیمان علیزاده / جلگه ی وسیع مغان، بویژه اهالی دومین شهر بزرگ استان، همیشه و پی درپی شاهد تغییرات در بدنه ی ِ مدیرتی این دیار بوده اند، تغییراتی که باید دستاوردش پیشرفت و توسعه و آبادانی منطقه باشد، حال این مهم تا چه اندازه حاصل گردیده؟ پاسخ این سوال، از وضیعت اقتصادی و اجتماعی و رفاهی و صنعتی، در زمینه های گوناگون اعم از کشاورزی و باغات و اشتغالزایی و کارهای عمرانی و کیفیت خدمات رسانی و مبلمان شهری و مطالبات عشایر و خواسته های جوانان و ورزشکاران و سایر اقشار مشهود است و هویدا، آیا در موارد فوق الذکر حرکت روبه رشد داشته ایم و یا پسرفت نموده ایم و درجا زده ایم؟ کدامیک پاسخ اصلی خواهد بود؟

برای رسیدن به پاسخ سوالاتمان هر قشری در جایگاه و عرصه ی که در آن فعال است، مروری داشته باشد به گستره ی تاریخ و کارهای انجام گرفته و نیمه تمام و انجام نگرفته، مطالبات بحقی که برآورده شده و یا در آرشیو قول های شفاهی و کتبی مسئولان در پوشه ها و زونکن های قطور خاک میخورند؟

این روزها نیز همچون سال های ماضیه یِ، خبرهایی جَسته و گُریخته مَبنی بر تغییر برخی مدیران، بویژه فرمانداری شهرستان پارس اباد بگوش میرسد،، طبق معمول پیشاپیش تبریکاتمان را مرقومه نموده و گل دسته های اَلوان چینِش نموده و به استقبال مدیران جدیدالورود خواهیم رفت، گویی که معجزه ای رخ داده و یا یوسف گم گشته باز آمده به کنعان!؟

حافظه مان دچار اختلال شده؟ یا خودمان را به فراموشی زده ایم؟ این تبریکات و استقبال رفتن ها که تازگی ندارد و تکرار مکررات است و دیگر باید، بعد از این همه تجربه برایمان عادی بوده باشد، در این میان، برخی خودشان را آتش بیار معرکه نموده و در بوق کُرنا میدمند و تغییر مدیرانی را بَر مردم بشارت میدهند، برخی نیز طوری با خشم و خصم مدیر قبلی را میخواهند بدرقه نمایند که گویا روزی به استقبالش نرفته بودند! یا للعجب قبل از اینکه مدیران تغییر کنند، ما تغییر کرده ایم ، آلزایمر ما باعث گردیده به ظواهر تغییرات و به نام ها توجه نماییم و تغییرات بنیادین و فونداسیون اصلی در حرکت رو به توسعه را از مخیله مان بزداییم و خوش خوشانمان شود که دکوراسیون را جلوه ای نو می بخشیم ! در تمام این انتصاب ها با رویی گشاده و لبی خندان و زبانی پُر چَرب و نَرم، انتصاب مدیران جدید را بر اساس شایستگی و لیاقتشان دانسته و سعی بر این داریم تا بر دیگران به باورانیم و طوری القاء نماییم ،جهنمی که مدیران قبلی ساخته اند!! مدیران جدید به بهشتی برین مبدل خواهد نمود! به راستی این باور ما نشات گرفته از اعتقاد درونی ماست و یا از روی تعصبات خویشاوندی و طایفه گرایی و دوستی و رفاقت ماست؟ یا از روی همسویی و هم حزبی و پیوند و گرایش سیاسی مان است؟ این در حالیست که در دو دهه ی اخیر نزدیک بر ۱۵ فرماندار در شهرستان پارس آباد عزل و نصب شده اند!! دلیل شتاب زدگی و تغییرات زود هنگام چیست؟ کدام یک از آقایان از سوی مردم و کنشگران مدنی و فعالان سیاسی به چالش کشیده شده اند، کدام مرجع نظارتی بر عملکرد این بزرگوران در خصوص کم کاری و ضعف در حیطه ی کاریشان، بعنوان امانتدار و ناظر بر عملکرد زیر مجوعه ی خود شفاف سازی نموده و با مردم در میان گذاشته اند؟ کدامین دستاوردهای چشمگیر و مقبول مردم، در سبقه ی مسئولیتشان برای مردم خطه ی همیشه در صحنه پارس آباد ملموس بوده؟

نگارنده، قلم نقادانه را بسوی فرد یا افراد و احزاب و جریان های خاص نشانه نرفته و برای نگارنده پیشرفت و برون رفت از مشکلات زادبومش ملاک و معیار یاداشت اَش بوده و بعنوان عضو کوچکی از شهر و دیارش، انتظار بر این دارد فعالان اجتماعی و سیاسی روزه ی سکوت اختیار ننمایند و صِرف به تبریک و تهنیت و خوشامدگویی بَسنده ننموده و از مسئولان و مدیران خود خواهان شفاف سازی و پاسخگو به مطالبات بحق و منافع عمومی باشند.

خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خشنود باشی و ما رستگار

تازه های خبر
آمار وبسایت
  • بازدید امروز: 871
  • بازدید دیروز: 2093
  • کل بازدیدها: 1907752
وب لوکس موسسه خیریه آرزو وب لوکس وب لوکس وب لوکس وب لوکس
چندرسانه اي