۱۴:۱۴:۵۴ - چهارشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۷
پورحسین، الگوی پاکدستی و صداقت در مجلس
رسالت روزنامه نگار بعنوان یکی از ا رکان اصلی دموکراسی  همانگونه که در قانون مطبوعات تبیین شده است،بیان واقعیت های روز جامعه با توجه به مصالح و منافع کشور است.

اگر چه از دیدگاه طرفداران افراد و گروههای خاص نقد و انتقاد از مراد هر شخص و گروهی بعنوان مخالفت سرسخت و حتی دشمنی قلمداد می شود اما علیرغم این مسائل روزنامه نگاران متعهد و راستین بر طبق رسالت و اصول روزنامه نگاری پایبند به واقعیت هایی هستند که خواه یا ناخواه موظف به بیان این واقعیت ها در جامعه هستند اگر چه خوشایند عده ای از افراد جامعه نبوده باشد.

به هر روی آیه شریفه «ن والقلم و ما یسطرون … » خبرنگاران با وجدان و شرافتمند را مغلوب پیروی و رعایت اصول حرفه ای روزنامه نگاری کرده و قلم  را بعنوان ابزاری مقدس باید در راستای اثبات حقانیت و عدالت خواهی به کار بندند..

علی ایحال حقانیت و عدالت خواهی در ایدئولوژی مطبوعاتی و رسانه ای نه فقط در نقد و انتقاد خلاصه می شود و نه در تعریف و تمجید، بلکه هر رخدادی را باید همانگونه که هست انعکاس داده و به دست مردم و شهروندان برسانیم و از آن همچون امانتی ارزشمند صیانت کنیم..

برخی ها معتقدند، انتقاداتی که ما تاکنون از نماینده و افراد منتسب به وی و  برخی مسئولان داشتیم از روی اغراض و امراض شخصی و یا جناحی و منافع شخصی بوده است لذا قصد داریم در این یادداشت به نقاط قوت نماینده و برخی مسائلی که جای قدردانی از جایگاه رفیع نماینده مجلس را دارد،اشاره نماییم تا هم به وظیفه ذاتی خود عمل کرده باشیم و هم دیدگاه برخی ها در خصوص حقانیت ما یک سویه و ناعادلانه نبوده و در این خصوص شفاف و مبرهن گردد.

بدون شک یکی از هنجارها و نقدهایی که در دوره های قبل به نمایندگان ادوار گذشته بود و مردم را بشدت آزار می داد،دامن زدن به مسائل پشت پرده و رانت خواری و ارتشاء و دریافت وجوه نقد از متقاضیان اشتغال و دادن امتیازات خاص بود موضوعی که بصورت سازمان یافته و با شیوه های گوناگون به آن دامن زده می شد..

به جرات و با ضمیری آگاه و راستین میتوان مدعی شد که یکی از تباین میان نماینده دوره جاری و نمایندگان سایر ادوار در این موضوع بخصوص و مهم است موضوعی که صرف نظر کردن از آن خصوصا در چنین عهد وانفسا ،که متمول بودن  یکی از آرمان ها و اهداف هر انسانی بوده و پس زدن آن کار بسیاردشواری می باشد.

نقل قول وزیر سابق کار و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد مشوش شدن پورحسین در قبال پیشنهاد رشوه شخصی به خاطر دریافت امتیاز غیر قانونی و تایید و تاکید آنان بر سلامت و عزت نفس نماینده مهر تاییدی بر پاکدستی و صداقت وی در مقایسه با دیگر مدیران و مسئولانی است که در دامن زدن به این قبیل تخلفات  سر و دست میشکنند و از هم سبقت میگیرند.

اگر با جرات و شجاعت بر این ادعا اصرار بورزیم که دوره دهم انتخابات مجلس تابوشکنی در فساد و رشوه خواری بوده است، زبان به گزافه نگشوده ایم.آنهم از جانب شخصیت جوانی که در ابتدای فتح قله های موفقیت بوده و بیش از پیش نیازمند ثروت اندوزی و مال اندوزی برای پیمودن مسیر سیاسی و اجتماعی است.

برای جوانی که در اوج تنش نفس خویش برای دامن زدن و نزدن به سیاست های کثیف لابی گری و رانت خواری و ارتشا و میانبر رفتن برای رسیدن هر چه سریع تر به قله های موفقیت قرار دارد،دوری جستن و تبری نمودن از چنگ شیطان نفس کاری بسیار دشوار و  شاق است.

با این حال پورحسین در ادوار مختلف زندگی چه در دوره قضاوت و وکالت و چه اکنون که در مسندی رفیع جلوس کرده است،پاکدستی و صداقتش زبانزد خاص و عام بوده است.پورحسین به جهت حساسیت و امنیت مشغله کاری خود همواره بر کرسی های مهمی تکیه زده و در مقام قضاوت و وکالت چه سابقا و چه اکنون وظایف و پست های حساسی به وی پیشنهاد شده که این نشان از اعتماد و اعتقاد عمیق مردم و دستگاههای امنیتی و قضایی از وی بوده است.

اینکه مطالب و مباحث تبیین شده از جانب راقم سطور واقعیتی انکار ناپذیر است و مو لای درزش نمی رود ، شکی نیست، چرا که راقم بعنوان یکی از منتقدان نماینده چنانچه نوک سوزنی در صداقت و پاکدستی نماینده شک و تردیدی احساس می کرد، هرگز به نشر چنین خضعبلاتی دامن نمی زد.

اثبات پاکدستی پورحسین و رسیدن به یقین و اطمینان تنها منحصر به یک یا دو مورد مصداقی و یا نقل قول نیست،بلکه بعنوان یک شهروند و دوست و همسایه از اوان کودکی شاهد عزت نفس و اشباع ضمیر باطن وی بوده و به عینه در ادوار مختلف بر سقم صحت آن ناظر و شاهد بوده ایم.

پیشنهاد چندین مورد کمک نقدی چند صد میلیونی و حتی میلیاردی در دوره انتخابات مجلس خصوصا در دور دوم انتخابات از سوی اشخاص و افراد مختلف، از اقشار و گروههای متنوع، به جهت بهره برداری و سوء استفاده از کمک های پیشنهادی بعد از انتخاب پورحسین و جلوس بر کرسی نمایندگی،نمونه آشکاری از واقعیت های غیر قابل انکار، در آن برهه حساس سیاسی بود که با واکنش جدی و پشیمان کننده پورحسین همراه بود بطوری که قویا شر چنین افرادی را برای همیشه از اطرافش دور کرد.

شاید برای برخی ها حضور تعدادی از افراد ناسالم یا دارای سوء سابقه کمی تشکیک بر انگیز و غیر قابل اغماض باشد،همانگونه که در ابتدا برای ما نیز به عنوان علامت سوالی بزرگ ذهن و فکر مان را ازار می داد،اما باید به خاطر داشته باشیم که نماینده مجلس تنها وکیل عده و یا اقشار خاصی نیست و نماینده تمام مردم مغان است، چه آنهایی که برایش رای داده و چه آنهایی که نداده اند.لذا طبق قانون شریعت تا زمانی که از قاعده و قانون تخطی نکرده و مرتکب تخلفی نشده اند،بعنوان یک شهروند محترم ،احترام شان لازم و محفوظ است.

این یادداشت قدردان دست ها و َنفس های پاک و ذات ریشه داری است که هرگز در برابر مادیات و لذت های آنی قلب و دلشان نلرزیده و همچون قوی زیبای خوشبختی آزادانه و پاک و زلال باقی مانده و در اسماء لایتنهی روح و ضمیرشان را سیقل می دهند.

تقدیم به تمام انسان های پاکدست و پاک سرشتی که همواره پاک بوده و پاکدست مانده اند.

 

پارس آباد مغان / رضا امیرپور

تازه های خبر
آمار وبسایت
  • بازدید امروز: 26
  • بازدید دیروز: 2768
  • کل بازدیدها: 2044531
وب لوکس موسسه خیریه آرزو وب لوکس وب لوکس وب لوکس وب لوکس
چندرسانه اي