خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
۹۵/۰۳/۳۱ ۱۷:۵۹
شناسه خبر : 19363

یک دورغ شیرین-یک حقیقت تلخ

همیشه مردم یک دورغ شیرین را به حقیقت تلخ ترجیح میدهند تا بنای کاخ آرزوهایشان درهم نشکند!! ...

همیشه مردم یک دورغ شیرین را به حقیقت تلخ ترجیح میدهند تا بنای کاخ آرزوهایشان درهم نشکند!!

photo_2016-06-20_17-57-08