• معاویه کار مقابله با علی را بدانجا رسانده بود که جاعلینی از تفسیر و... استخدام کرده بود تا آیات الهی را بر ضد علی تفسیر کنند. ...
تازه های خبر
آمار وبسایت
  • بازدید امروز: 1593
  • بازدید دیروز: 2043
  • کل بازدیدها: 3163924
وب لوکس موسسه خیریه آرزو وب لوکس وب لوکس وب لوکس وب لوکس
چندرسانه اي