• معاویه کار مقابله با علی را بدانجا رسانده بود که جاعلینی از تفسیر و... استخدام کرده بود تا آیات الهی را بر ضد علی تفسیر کنند. ...
آمار وبسایت
  • بازدید امروز: 1190
  • بازدید دیروز: 2032
  • کل بازدیدها: 313689
وب لوکس موسسه خیریه آرزو وب لوکس وب لوکس وب لوکس وب لوکس
چندرسانه اي