13:46:24 - چهارشنبه 12 دسامبر 2018
صورتجلسه مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی
یک قطعه زمین با کاربری مسکونی تحت پلاک ثبتی۱۱۲/۲۶۰۴/۶۱۸/۱۱۲  واقع در پارس آباد خیابان امام ره نرسیده به ترمینال چسبیده به مزار شهدا بنام منوچهر حسن زاده قره تپه به مساحت ۳۲ مترمربع که شمالا به طول ۴ متر به قطعه یک تفکیکی مزار شهدا و شرقا بطول ۸ متر به قطعه ۱۰ و جنوبا به طول ۴ متر به خیابان امام ره و غربا بطول ۸ متر به قطعه ۱۲ تفکیکی محدود گردیده.

 

صورتجلسه مزایده

در اجرای ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی برابر پرونده کلاسه ۹۶۰۲۱۱اجرای احکام مدنی شعبه دوم دادگاه حقوقی پارس آباد

مورد مزایده: یک قطعه زمین با کاربری مسکونی تحت پلاک ثبتی۱۱۲/۲۶۰۴/۶۱۸/۱۱۲  واقع در پارس آباد خیابان امام ره نرسیده به ترمینال چسبیده به مزار شهدا بنام منوچهر حسن زاده قره تپه به مساحت ۳۲ مترمربع که شمالا به طول ۴ متر به قطعه یک تفکیکی مزار شهدا و شرقا بطول ۸ متر به قطعه ۱۰ و جنوبا به طول ۴ متر به خیابان امام ره و غربا بطول ۸ متر به قطعه ۱۲ تفکیکی محدود گردیده که در وضع موجود یک واحد تجاری با حدود اربعه ۱۰/۴ * ۳۰/۱۲ متر به مساحت ۴۳/۵۰ مترمربع و یک واحد نیم طبقه بمساحت ۶۳/۱۷ مترمربع با مصالح آجر و آهن (اسکلت فلزی) با قدمت ساخت بیش از ۱۵ سال و دارای امتیاز آب و برق میباشد که با توجه به عدم اصلاح و افزایش حدود سند مالکیت به پلاک مذکور در ارزیابی دخالت داده نشده است،که

بر حسب نظریه کارشناس منتخب به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۰۵۰/۳  ارزیابی گردیده که در مورخه ۱۶/۱۰/۹۷ روز یکشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۱ از طریق مزایده در دایره اجرای احکام مدنی دادگستری پارس آباد به فروش خواهد رفت و مزایده از مبلغ فوق شروع و به آخرین قیمتی که از جانب خریداران پیشنهاد شود،واگذار خواهد شد. خریداران بدوا ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و جهت پرداخت بقیه آن حداکثر یک ماه مهلت داده خواهد شد در صورتی که خریداران ظرف مهلت مقرر انصراف یا عدم پرداخت خود را اعلام نمایند سپرده مبلغ دولت ضبط خواهد شد. طالبین جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از اموال مذکور پنج روز قبل از شروع مزایده به آدرس مندرج در متن مزایده مراجعه و در صورت تمایل می‌توانند در وقت مقرر در جلسه شرکت نمایند کلیه هزینه‌های اجرایی به عهده محکوم علیه خواهد بود./ شماره م الف: ۹۰۰۶

 

مدیر اجرای احکام مدنی شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان پارس آباد- مهدی احمدزاده

بر چسب ها: , ,
تازه های خبر
آمار وبسایت
  • بازدید امروز: 6760
  • بازدید دیروز: 4853
  • کل بازدیدها: 4914271
وب لوکس موسسه خیریه آرزو وب لوکس وب لوکس وب لوکس وب لوکس
چندرسانه اي