• سرمقاله؛
    ريشه بسياري از تحريف هاي تاريخي را بايد در فرهنگ شفاهي و نقل سينه به سينه ي رويدادها جستجو کرد . دانش اقتصاد که دنيا بر اساس آن اداره مي شود حساب و کتاب دارد لذا اداره امور اقتصاد را بايد به اهلش سپرد . ...
تازه های خبر
آمار وبسایت
  • بازدید امروز: 1001
  • بازدید دیروز: 7388
  • کل بازدیدها: 4602378
وب لوکس موسسه خیریه آرزو وب لوکس وب لوکس وب لوکس وب لوکس
چندرسانه اي