• حسن بصیری هریس نائب رئیس شورای شهر هریس در جلسه اعضای شورای شهرهای استان و سیاسی در مورد استخدام های مخفی فامیل های شوراها و نمایندگان شوراهای استان و بی عدالتی در مورد قشر های ضعیف و عدم خدمات و کمک برای شهر های ضعیف چنین بیان داشتند که من نمیدانم در این دنیا عدالت در کجاست من برای ترحم نمیگویم برای کمک هم نمی گویم فقط میگویم که بدانید و بفهمید که بدانند و بفهمندکه عدالت نیست: ...
تازه های خبر
آمار وبسایت
  • بازدید امروز: 63
  • بازدید دیروز: 1886
  • کل بازدیدها: 5098929
وب لوکس موسسه خیریه آرزو وب لوکس وب لوکس وب لوکس وب لوکس
چندرسانه اي